CE markering; voldoen aan wettelijke eisen

Producten die binnen de Europese Unie op de markt komen moeten een CE-markering hebben. CE staat voor Confirmité Européenne en geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke, door de Europese Unie gestelde, eisen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandveiligheid. Doorlinken naar item over brandvertraging.

Hoe kom je aan een CE markering

In eerste instantie is de fabrikant zelf verantwoordelijk voor de CE markering. Een fabrikant is degene die een product maakt of samenstelt. Ook wordt degene die een product onder eigen naam of merk op de markt brengt gezien als fabrikant. De rol van een distributeur is controlerend. Deze partij moet voldoende kennis in huis hebben en bekend zijn met de wettelijke producteisen zodat zij in staat is om producten te herkennen die duidelijk niet aan de eisen voldoen.

In the lead

In veel gevallen voert de fabrikant een conformiteitsprocedure uit, volgens vastgestelde richtlijnen, om zijn producten te kunnen voorzien van een CE-keurmerk. In sommige gevallen moet een onafhankelijke partij worden betrokken bij de beoordeling. De exacte richtlijnen vind je terug op de website van de rijksoverheid.

Onze fabrikanten

KreQ Bevestigingstechnieken werkt samen en staat in nauw contact met haar toeleveranciers. De producten van bijvoorbeeld Simpson Strong Tie zijn veelal voorzien van CE markeringen. Als wereldwijd marktleider van bevestigingen stelt Simpson Strong Tie haarzelf een doel om vaak als eerste bedrijf aan de certificerings- en markeringseisen te voldoen. Zodat zij hun voorbeeldrol op het gebied van kwaliteit en veiligheid kunnen waarborgen.

Fabrikant Index Fixing Systems heeft, zoals zij zelf omschrijven, een obsessie voor perfectionisme. Het drijft hen ertoe alle certificeringen en goedkeuringen van onafhankelijke laboratoria en autoriteiten voortdurend uit te breiden, zodat de maximale kwaliteit van de producten gegarandeerd worden.

Prestatieverklaring

Voor bouwproducten is er ook nog een prestatieverklaring (ook wel DoP genoemd) nodig. Hierin staan alle producteigenschappen van het product en adresgegevens van de fabrikant vermeldt. Met de DoP kan een bouwer of architect bouwproducten onderling vergelijken. Zo kan hij perfect beoordelen welk product geschikt is om in een bepaald bouwwerk toe te passen. Details hierover kun je eenvoudig terugvinden in de bibliotheek van Simpson Strong Tie. Hier kun je ook CAD bestanden en verwerkingsvideo’s terugvinden.